• Xếp theo:
Máy đục Bosch GSH 500 Professional

Máy đục Bosch GSH 500 Professional

Mã SP: 72540

3,890,000đ
MÁY KHOAN BOSCH GBH 2-26 DRE

MÁY KHOAN BOSCH GBH 2-26 DRE

Mã SP: 69763

3,700,000đ
Máy khoan bê tông FEG 38mm EG-580

Máy khoan bê tông FEG 38mm EG-580

Mã SP: 69218

1,730,000đ
máy đục 17ly maktec

máy đục 17ly maktec

Mã SP: 68665

1,129,000đ
Máy đục bê tông HM0810 Makita

Máy đục bê tông HM0810 Makita

Mã SP: 68659

8,090,000đ
Máy đục betong

Máy đục betong

Mã SP: 68066

810,000đ
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC TOTAL 1010W

MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC TOTAL 1010W

Mã SP: 66925

850,000đ
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC TOTAL 750W

MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC TOTAL 750W

Mã SP: 66329

880,000đ
Máy đục bê tông Jingpin 0850

Máy đục bê tông Jingpin 0850

Mã SP: 65116

1,450,000đ
Máy đục phá GSH 500

Máy đục phá GSH 500

Mã SP: 65106

3,964,000đ
Máy cưa đĩa Makita SP6000 (165mm)

Máy cưa đĩa Makita SP6000 (165mm)

Mã SP: 65105

7,700,000đ
Máy Đục Bê Tông Makita HM1306

Máy Đục Bê Tông Makita HM1306

Mã SP: 64495

10,325,000đ
Máy khoan đục 17 ly ACZ 1.000W

Máy khoan đục 17 ly ACZ 1.000W

Mã SP: 63868

1,644,000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV

Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV

Mã SP: 63278

4,300,000đ
Máy đục bê tông 30mm Total TH217506

Máy đục bê tông 30mm Total TH217506

Mã SP: 62691

4,600,000đ
Máy đục bê tông Thái Lan 06-26B

Máy đục bê tông Thái Lan 06-26B

Mã SP: 61447

1,185,000đ
Máy khoan búa GBH 2-20 RE (Aqua)

Máy khoan búa GBH 2-20 RE (Aqua)

Mã SP: 61445

2,545,080đ
Máy đục bê tông FEG EG-585

Máy đục bê tông FEG EG-585

Mã SP: 61443

2,830,000đ

Back to top