• Xếp theo:
máy đầm bàn 70 kg

máy đầm bàn 70 kg

Mã SP: 103938

5,800,000đ
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG SUNTEK 5850

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG SUNTEK 5850

Mã SP: 103406

1,890,000đ
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MODEL: AK85 2200W

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MODEL: AK85 2200W

Mã SP: 103400

4,150,000đ
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MODEL: AK65 1500W

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MODEL: AK65 1500W

Mã SP: 103399

3,350,000đ
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MODEL: AK29P CS:1000W

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MODEL: AK29P CS:1000W

Mã SP: 103398

1,800,000đ
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG 1600W

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG 1600W

Mã SP: 103397

2,150,000đ
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG AZG6

MÁY ĐỤC BÊ TÔNG AZG6

Mã SP: 101325

1,990,000đ
Khoan bê tông - 2-26 BOSSH

Khoan bê tông - 2-26 BOSSH

Mã SP: 100893

630,000đ
Máy khoan BOCH 2-26 DRE

Máy khoan BOCH 2-26 DRE

Mã SP: 100499

630,000đ
Máy khoan đục DCA AZC04-30

Máy khoan đục DCA AZC04-30

Mã SP: 100497

1,579,000đ

Back to top